.
LSPP  
 

Fakultní nemocnice Brno – Pracoviště dětské medicíny

Černopolní  9

Pracovní dny: 15,30 - 7,00 následujícího dne

Dny pracovního volna: nepřetržitě

Tel. 532 264 935, 545 210 658

LSPP pro děti Nemocnice Boskovice

Dny pracovního volna: 8,00 - 18,00

Tel. 516 491 346

Při akutním ohrožení života: Nefungují základní životní funkce (dýchání, krevní oběh), bezvědomí, dušení, dítě promodrává, nereaguje na podněty, závažné úrazy tel. 155

Mapa