.
O nás  

Lékařka:

MUDr. Helena Kotlánová
1987 promoce na LF UJEP Brno
1990 atestace z pediatrie
1993 zahájení provozu soukromé ambulance
1995 osvědčení k výkonu lékařské praxe
2006 odborná způsobilost přiznaná Ministerstvem zdravotnictví k výkonu povolání lékaře obor Praktický lékař pro děti a dorost
Diplom celoživotního vzdělávání vystavený Českou lékařskou komorou

Dětské sestry:

Hana Přibylová
Licence Ministerstva zdravotnictví pro obor dětská sestra a pro samostatnou práci bez odborného dohledu
Laktační poradkyně

Monika Jakubcová
Licence Ministerstva zdravotnictví pro obor dětská sestra a pro samostatnou práci bez odborného dohledu

Mapa